Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAustnes, Lars
dc.contributor.authorFjeldstad, Walborg
dc.date.accessioned2010-01-19T14:34:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-701-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133814
dc.description.abstractNorsk: Rapporten er en del av et FoU-arbeid som er gjennomført ved Høgskolen i Hedmark (LUNA), Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap. Arbeidet i denne del av prosjektet bygger på Rapport nr. 9 – 2007, «Tankeverk – skaperverk – byggverk», Høgskolen i Hedmark. Rapporten gir eksempler på stilepokene innen arkitektur gjennom tidene, samt utvalgte bygg i nærmiljøet Elverum. Dette arbeidet hadde som mål å gi generelle basiskunnskaper om arkitektur, og spesielle kunnskaper om bygg fra nærmiljøet i Elverum. Med denne bakgrunnskunnskap har prosjektet en didaktisk del. Det har vært gjennomført et undervisningsopplegg der en gruppe elever ved Elverum ungdomsskole har deltatt. Studenter ved Kunst og håndverk, Høgskolen i Hedmark har vært involvert i prosjektet som en del av sin undervisning i modulen «Arkitektur og design». For å få svar på problemstillingen, ble det benyttet intervju av elevene fra ungdomsskolen ut fra gitte spørsmål. Studentene ved Høgskolen ga derimot informasjon gjennom skriftlige kommentarer i form av loggbok. Ut fra dette materialet har prosjektlederne drøftet og tolket svarene, for derved å komme fram til en konklusjon om hvordan et slikt didaktisk opplegg om emnet arkitektur, kan skape bevisste kunnskaper og estetiske holdninger. Dessuten gir rapporten svar på om opplegget ga identitetsfølelse til bostedet, om det dannet idéer for skapende aktivitet, og om arbeidet hadde gitt bevissthet og tanker om framtidig bomiljø.en
dc.description.abstractEnglish: The report is part of a Research and Development project carried out at the University College of Hedmark (LUNA), by the Department of Art and Information Technology. Work on this part of the project builds on Report no. 9 – 2007 «Tankeverk – skaperverk – byggverk» («Thinking – Creating – Building») at the College. It gives examples of architectural styles through the ages as well as buildings in the town of Elverum. The aim of the project was to give the pupils basic knowledge of architecture in general and, more particularly, special knowledge of architecture in their local environment . The project therefore has a didactic component. It was part of a teaching programme for a group of pupils at Elverum Lower Secondary School (13– 16 year olds). Art students at the University College of Hedmark have been involved as part of their study module «Architecture and Design». The study is based on interviews with the pupils from the Lower Secondary School. The art students from University College of Hedmark made their opinions known through the written comments in their logbooks. The leaders of the project discusssed and interpreted this information, and concluded with suggestions as to how such a programme about architecture can increase knowledge and aesthetic awareness. Furthermore, the report looks at the questions as to whether the programme promoted a feeling of belonging to the local environment, stimulated creative activity, and had increased awarenesss and thoughts about future developments in the home environments.
dc.format.extent1428859 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries14/2008en
dc.subjectidentiteten
dc.subjectarkitekturen
dc.subjectkulturarven
dc.titleTankeverk – skaperverk – byggverken
dc.title.alternativeThinking – Creating – Buildingen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Theory of architecture and design: 142en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel