Show simple item record

dc.contributor.authorEkern, Kirsten
dc.date.accessioned2008-08-05T14:06:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-679-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133818
dc.description.abstractNorsk: Rapporten presenterer arbeid med framstilling av teaterdukker. Rapporten er delt i to. Den første delen tar opp teaterdukker mer generelt. Blant annet blir teaterdukker som fenomen behandlet. Det blir videre diskutert problemområder knyttet til hvilke type dukker, materialer og tekniske løsninger en bør velge ut i fra dukkenes karakter og rolle i et teaterstykke. Den andre halvdelen dreier seg om konkrete forsøk med utvikling av «hodedukker». Det ble stilt kriterier til materialvalg sett i relasjon til tekniske løsninger. To av målene er at dukkene ikke skal være for kompliserte å framstille, samtidig som de skal ha en tilfredsstillende bevegelighet. En beskrivelse av materialvalg og valg av tekniske konstruksjoner blir presentert, samt en evaluering av de ulike dukkenes bevegelsesmulighet og funksjon. Arbeidet blir presentert gjennom tekst, illustrasjoner og fotodokumentasjon.en
dc.description.abstractEnglish: The report records the work of presenting puppets (puppet theatre). It is in two parts. The first part deals with puppets in general, looking amongst other things at the puppets as a phenomenon. The report further discusses problems related to what types of puppets, materials and technical choices need to be made with regard to the puppet’s character and role in the play to be performed. The second part is about concrete attempts to develop «head-puppets». It presents the criteria for choice of materials seen in relation to technical solutions. Two of the aims are that the puppets should not be too complicated to make and that they should have satisfactory mobility. The report describes the choices of materials and technical constructions, along with an evaluation of the mobility and function of the various figures. The work is presented through text, illustrations and photographs.
dc.format.extent3092212 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries06/2008en
dc.subjectteaterdukkeren
dc.subjectfigurteateren
dc.titleUlike typer teaterdukker : materialvalg, konstruksjon og bevegeligheten
dc.title.alternativeDifferent kinds of puppetsen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Theatre studies: 172en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record