Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSøberg, Lilja E.K. Palovaara
dc.contributor.authorHarman, Bjørg
dc.date.accessioned2008-08-13T13:06:48Z
dc.date.issued2008-08-13T13:06:48Z
dc.identifier.isbn82-7671-516-8
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133830
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten er et resultat av forsknings-og utviklingsarbeid fra tidsperioden mellom årene 2000-2004. Målet med rapporten er å dokumentere utviklingsarbeidet som vi har gjort i forbindelse med sluttevalueringen (eksamen) i heimkunnskap og å sette i gang diskusjoner om mer generelle retningslinjer for vurdering i faget. Rapporten viser vår eksamensordning i lys av pedagogisk vurderingstenkning, teorien om hverdagsmestring, sentrale begrep i faget og eksamensresultater. Ved å diskutere eksamensformene og reflektere over disse kan en få nye perspektiver, noe som er nyttige med tanke på videre utvikling. Slike refleksjoner gjør oss mer bevisste på vårt eget syn på læring og på våre sterke og svake sider i vurderingsarbeidet. Reformer både for læreutdanningen og for grunnskolen stiller nye krav om nytenkning i vurderingsarbeidet. Fagspesifikke, kvalitative kriterier bør utarbeides også i faget heimkunnskap. Denne rapporten er foreløpig vårt bidrag i dette arbeid.en
dc.description.abstractEnglish: This report is a result of work, development and research within a period between the years 2000–2004. The aim of this report is to make a documentary statement based on the work we have been doing concerning student assessment and examination in Home Economics as well as starting a further discussion about assessment within this subject in general. To complete and be responsible for this sort of assessment in a professional way, demands a broad competency. Evaluative thinking in educations is a summary of reflections concerning evaluation and our own competency. We have experienced, that trough action-learning, it is possible to develop such a competency. By defining some central concepts in the field, we have utterly expressed our foundation within this subject. Knowledge about the theory in mastery of everyday life gives us a necessary frame and holistic understanding of what this subject consists of as well as how mastering of everyday life (which is the main aim of this study) develops. The result of the examinations may also reveal some weakness in the examinations. In discussing our forms of examination and our reflections we may create perspectives which may be useful regarding further development. Such reflections makes us more concerned regarding our own view on learning and teaching and will also set focus on stronger and weaker sides of our evaluation. Reforms both in teacher training education and in schools demands for new ways of thinking regarding exams and evaluation.Qualitative and more subject related criteria ought to be worked out and will be needed in home economics. So far we hope this report is contributing in such a work.
dc.format.extent452613 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries17/2005en
dc.subjectHeimkunnskapen
dc.subjectEksamenen
dc.subjectLærerutdanningen
dc.subjectFagdidaktikken
dc.subjectHøgskolen i Hedmarken
dc.subjectHøgskolen i Telemarken
dc.titleEksamensordning i heimkunnskap ved lærerutdanning i Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Telemarken
dc.title.alternativeExamination in Home Economics at Hedmark University College, Faculty of Education and at Telemark University College, Faculty of Arts and Teacher Educationen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel