Show simple item record

dc.contributor.authorSkille, Eivind Å.
dc.date.accessioned2008-08-12T13:07:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7671-541-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133848
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten inneholder to essays. De baserer seg begge på en litteraturgjennomgang om ungdoms idrettsdeltakelse. Men de har ulike teoretisk angrepsvinkler. Det første essayet begynner med en grunnleggende antakelse om at ungdom tar egne valg, og teoretiske refleksjoner omkring hva som påvirker ungdoms valg. De teoretiske refleksjonene bygger på det vi kan kalle fritidsteori. Poenget er, selvsagt, å diskutere hvorfor et ungdomsindivid velger å delta i idrett, når det finnes så mange valgmuligheter. Hoveddelen av essayet er en litteraturgjennomgang, med fokus på norske studier og på studier av idrettsdeltakelse. Men det inkluderes også (selektivt) noen studier av fritid mer generelt, og enkelte internasjonale studier. Det er spesielt fokus på det som kan kalles alternative idrettstilbud. Essayet avsluttes med refleksjoner omkring hvordan man kan fortsette kunnskapsproduksjonen om ungdom og idrett, og spesielt alternative idrettstilbud. Det andre essayet bruker et annet teoretisk utgangpunkt. Det baserer seg på Bourdieu sin feltteori, og deler faktorer som kan forklare ungdom idrettsdeltakelse i objektive og subjektive elementer. Det første referer til strukturelle faktorer som plasserer individet i det sosiale rom (kjønn, klasse, etc.). Det andre refererer til individuelle preferanser for idrettsdeltakelse. Hoveddelen – litteraturgjennomgangen – bygger på samme emiriske materiale som essay nummer en. Andre halvdel av det andre essayet inneholder refleksjoner om metodiske utfordringer som er forbundet med å forske på ungdom og idrett. Det framsetter en åpen holdning til forskjellige vitenskapelige tradisjoner, og anerkjenner både kvantitative og kvalitative metoder som fruktbare i forskning om idrett og ungdom.en
dc.description.abstractEnglish: This report comprises two essays. They both base on a literature review about adolescents’ sport participation. But they have different theoretical angles of attacks. The first essay starts out with an assumption about adolescents as decision makers, and theoretical reflections about factors influencing adolescents’ choices. The theoretical reflections basis on what we could call leisure theory. The point is, of course, to discuss why an adolescent individual should choose to participate in sport, when there are so many options ‘out there’. The main part of the essay is a literature review, which focuses on adolescents and sport in Norway, but which also (selectively) includes general leisure literature and to some extent international studies. There is a special focus on what could be denominated ‘alternative sport supplies’. The essay ends with some considerations about how to continue to produce knowledge about adolescent and sport, and especially with regard to alternative sports. The second essay uses another theoretical entrance to the issue of adolescents and sport. It basis on the field theory of Bourdieu, and divides the factors of explaining sport participation into objective elements and subjective elements. The former refers to structural factors based on the individuals position in the social space (gender, class, etc.), while the latter refers to individual preferences for sport. The main part – the literature review – is mainly the same as in essay number one. The second half of essay number two comprises reflections about methodological challenges of conducting research into factors explaining adolescents’ sport participation. It puts forward an open minded attitude towards different scientific approaches, considering both quantitative and qualitative methods to be proper ways of doing research.
dc.format.extent841249 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries07/2006en
dc.subjectungdomen
dc.subjectidretten
dc.titleUngdom og idrett : empiriske faktorer, teoretiske perspektiver og metodiske refleksjoneren
dc.title.alternativeAdolescents and sport : empirical factors, theoretical perspectives and methodological reflectionsen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Physical education and sport psychology: 333en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record