Show simple item record

dc.contributor.editorHummelvoll, Jan Kåre
dc.contributor.editorGranerud, Arild
dc.contributor.editorSeverinsson, Elisabeth
dc.date.accessioned2012-06-13T12:04:28Z
dc.date.available2012-06-13T12:04:28Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7671-173-1
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133920
dc.description.abstractNorsk: Denne artikkelsamlingen presenterer sentrale foredrag fra forskningskonferansen Psykososialt perspektiv på lidelse som ble avholdt på Hamar 3-4 mai 2001 som en del av UNISKA-samarbeidet (Universitetsalliansen Indre Skandinavia). Formålet med konferansen var 1) å presentere aktuell forskning innen psykisk helsearbeid i bred forstand med særlig vekt på lidelse og 2) å fokusere metodologiske refleksjoner relatert til kvalitativ forskning. Artikkelsamlingen dekker følgelig både teoretisk-empiriske og metodologiske tema. Den første delen omhandler: å lindre lidelse, seksuelle overgrep mot gutter, dilemmaer i relasjonsarbeid med psykotiske mennesker, omsorg for barn når en av foreldrene er psykisk lidende, aldring og visdom, estetikkens betydning for helse og velvære i psykiatrisk omsorgsarbeid og skjerming av akutt psykotiske mennesker. Den andre delen belyser hvordan livsverden kan studeres innen kvalitativ forskning, handlingsorientert forskningssamarbeid som en strategi for å utvikle praksisrelevant kunnskap og refleksjoner knyttet til det kvalitative forskningsintervju basert på en sosialkonstruksjonistisk forståelse.no_NO
dc.description.abstractEnglish: These articles consist of central presentations from a research conference held at Hamar, Norway, 3-4th of May 2001 as a part of the UNISKA-collaboration (The University Alliance Inner Scandinavia). The purpose of the conference was twofold: 1) to present recent research within the field of mental health work with special emphasis on suffering and 2) to focus on methodological issues related to qualitative research. Consequently, these articles cover both theoretical-empirical and methodological issues. The first part deals with the following themes: to alleviate suffering, sexual abuse of boys, dilemmas in relating to psychotic persons, caring for children when one of the parents is mentally ill, wisdom in an ageing perspective, the impact of aesthetics on health and wellbeing in psychiatric care - and the use of seclusion in caring for acute psychotic persons. The second part illuminates how the ‘lifeworld’ can be investigated within qualitative research, co-operative inquiry as a research strategy to develop knowledge relevant to clinical practice – and the use of the qualitative research interview based on a social constructionist mode of understanding.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseries10; 2001
dc.subjectlidelseno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.titlePsykososialt perspektiv på lidelse : dokumentasjon fra forskingskonferanse innen UNISKA nettverketno_NO
dc.title.alternativePsychosocial perspectives on suffering – documentation from a research conference in the UNISKA nettworkno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757no_NO
dc.source.pagenumber202no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record