Show simple item record

dc.contributor.authorZachrisen, Berit
dc.date.accessioned2012-05-12T11:51:58Z
dc.date.available2012-05-12T11:51:58Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-326-2
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134006
dc.description.abstractRapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2003. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og norsk i 5. til og med 7. klasse. Hovedmålet med evalueringen var å få erfaring med Puggandplay som et redskap i faglige læringsprosesser på mellomtrinnet og pedagogiske muligheter som ligger i konseptet. Informanter var elever og lærere i tre klasser i grunnskolen og faglærere ved Høgskolen i Hedmark. Puggandplay forsøkte å støtte klassenes arbeid gjennom ulike perioder med elevprosjekter. Det ble lagt ut fagstoff og lenker til klassene på Puggandplays hjemmesider og spørsmål fra klassene ble forsøkt gitt en viss prioritet i spørrekassa. I tillegg ble det produsert fire tv-sendinger til to av elevprosjektene. Resultatene tyder på at en stor andel av elevene ønsker seg sendinger med mindre prating i studio, mer demonstrasjoner, reportasjer og filminnslag. Lærerne etterspør bedre og tidligere sendeplaner og søkbare utsnitt fra sendingene på hjemmesiden. Når det gjelder nettstedet, er to av klassene fornøyd med fagstoffet som de finner der. Men en generell kritikk mot nettstedet er at fagstoffet gir en for passiv brukerrolle. Puggandplay kunne stimulert mer til eksperimentering og utforsking, lagt mer vekt på diskusjon og kritisk vurdering, og gitt elevene større anledning til selv å være produsenter. Alle disse læringsaktivitetene ville gitt en mer aktiv innfallsvinkel til fagstoffet, og flere av dem etterlyses av brukergruppen.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This report presents the results of an evaluation of Puggandplay. The evaluation was carried out at Hedmark College, Faculty of Teacher Education in Spring 2002. Puggandplay is a learning- and home study program in four subjects; Norwegian, Natural Science, Social Sciences and Mathematics from the 5th to 8th grade. The purpose of this study was to gain experience with Puggandplay as a tool in different learning processes in school, and to see which pedagogical opportunities it opens up. The informants were pupils and teachers in tree classes in primary schools, and lecturers at Hedmark College. Puggandplay tried to support the project works in the classes through a period of tree months. Material and links for the pupils were published on the website and questions from the pupils were given priority in the digital reference service. In addition, four TV-programs were produced for two of the projects. The results of the survey indicate that the pupils want programs with less talking in studio, more demonstrations, reportages and films. The teachers ask for better and earlier schedules, and clips from the programs on the website. Regarding the website, two of the classes are satisfied with the material they find there. However, the users wish to play a more active part. Puggandplay could stimulate more experiencing and exploring, focus more attention to discussion and critical assessment, and give the pupils good opportunities to be producers. All these activities would enable the pupils to play a more active part in the learning process. The users ask for a number of them.
dc.relation.ispartofseries18;2003
dc.subjectIKTno_NO
dc.subjectpedagogikkno_NO
dc.subjectmellomtrinnetno_NO
dc.subjectnorskno_NO
dc.subjectmatematikkno_NO
dc.subjectsamfunnsfagno_NO
dc.subjectnaturfagno_NO
dc.title«Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring»no_NO
dc.title.alternativeEvaluering av Puggandplay IIno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber94no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record