Show simple item record

dc.contributor.authorSkoug, Tove
dc.contributor.authorSand, Sigrun
dc.date.accessioned2012-05-14T17:23:19Z
dc.date.available2012-05-14T17:23:19Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-278-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134024
dc.description.abstractDette er rapport nr. 2 fra evaluering av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Vi har fulgt seks barn fra prosjektbarnehagene gjennom deres første og andre skoleår ved to forskjellige skoler. Oppgaven vår har vært å undersøke hvordan disse barna greier seg i skolen, språklig og sosialt. Vi har intervjuet lærere, foretatt klasseromsobservasjoner og gjennomført en språkundersøkelse av de seks elevenes andrespråksutvikling fra barnehage til slutten av 2.klasse. Rapporten gir en beskrivelse av sider ved den opplæringssituasjonen som barna fikk i 1. og 2.klasse. Med utgangspunkt i Thomas og Colliers, samt Bakers kategorier og modeller for tospråklig opplæring, gir vi en analyse av skolens undervisning, samtidig som vi ser på barnehagetilbudet og skolens opplegg samlet. Vi har laget elevportretter av de seks elevene og drøfter ulike problemstillinger knyttet til hva det vil si å greie seg i skolen for denne gruppen elever. Til slutt ser vi bakover på det tilbudet elevene fikk i prosjektbarnehagene siste året før skolestart. Rapporten konkluderer med å peke på to hovedutfordringer: 1) Utformingen av et sammenhengende tospråklig opplæringsprogram over en periode på minst 5-6 år fra barnehage og inn i skolen, dette innenfor rammen av eksisterende tilskuddsordninger til tospråklig assistanse (barnehage) og undervisning (skole). 2) Lærerutdanningen må gi både den ettspråklige læreren med norsk morsmål og den tospråklige med minoritetsspråklig bakgrunn formelle kvalifikasjoner for å delta i tospråklig opplæring av minoritetsspråklige barn i barnehage og skole basert på likeverd og samarbeid preget av gjensidig respekt og forståelse.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This is the second evaluation report of the pilot-project “Short-time kindergarten free of charge for all 5-year-old children in Gamle Oslo”, following six of the project children through their first and second year in school. Our task has been to look into how these children manage the school situation, linguistically and socially. We have interviewed the teachers, made classroom-observations and tested the children in order to get a picture of the progress in their second-language skills. The report describes some main aspects in the educational situation, at school and in the classroom. Based on the research of Thomas & Collier and Colin Baker’s typology, we analyze the bilingual education programs the children have gone through in school. In the report we portray the children in our sample as first and second graders in school. Further we discuss different aspects of what it means to “do well” in school for this group of pupils. Looking back to the education program in the project-kindergarten, the report ends up highlighting two main challenges: 1) The need to model and perform a strong bilingual program for a period of 5-6 years through a coherent bilingual education Kindergarten - Primary school, based on the existing grant system of bilingual assistance and teaching. 2) Teacher Education programs should authorize both the bilingual and the monolingual staff in Kindergarten and in School within the field of bilingual education in order to qualify them for their specific educational tasks and to further the teamwork based on equality and mutual respect between to groups of teachers.
dc.relation.ispartofseries6;2003
dc.subjectminoritetsspråklige eleverno_NO
dc.subjecttospråklig opplæringno_NO
dc.subjectovergang barnehage – skoleno_NO
dc.titleMed Madhia og Akbar fra barnehage til skole. En oppfølging av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Rapport 2no_NO
dc.title.alternativeFollowing Madhia and Akbar from Kindergarten to Primary School. Evaluation of the project “Kindergarten free of charge to all the five-years-olds in the district of Gamle Oslo”. Part 2.no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber197no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record