Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAasen, Joar
dc.date.accessioned2012-05-08T07:36:56Z
dc.date.available2012-05-08T07:36:56Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134034
dc.description.abstractPlanene for norsk lærer- og førskolelærerutdanning krever arbeid med pedagogisk-filosofiske problemstillinger. For grunnutdanningen av allmenn-og førskolelærere og for praktisk-pedagogisk seminar savnes det imidlertid ei lærebok som behandler den systematiske tenkningen om undervising og oppdragelse på en måte som gjør den godt tilgjengelig. Denne rapporten er del I i en forstudie til læreverket. Hensikten i del I er å gi et bilde av en del sentrale trekk ved den systematiske tenkningen om oppdragelse i den greske antikken. Jeg fokuserer her på Sokrates, Platon og Aristoteles, og søker å gi et bilde av hvordan deres oppdragelsestenkning henger sammen med den ontologi og epistemologi, det menneske- og samfunnssyn man finner hos dem. Læreboka vil bli skrevet med tanke på de særnorske betingelsene i barnehage og grunnskole. Forsøket på finne en egnet språklig form er en del av forstudien.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The national guidelines for teacher education in Norway requires an introduction to the philosophy of education. However, a textbook that treats this subject at a level which makes it accessible for students of teaching, has long been missing. This report constitutes part I of a preliminary study leading to a new textbook. The aim in part I is to give an overview of important aspects of educational thought in the Hellenic period. By focussing on the ideas of Socrates, Plato, and Aristotele, I explain how their ontology and epistemology, their views on man and society make up the foundations for their ideas on education. The textbook will be written with the traditions of kindergartens and primary education in Norway in mind. The search for an appropriate language style is part of the study.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Rapport;04/2004
dc.subjectPedagogikkno_NO
dc.subjectFilosofino_NO
dc.subjectden klassiske greske antikkenno_NO
dc.subjectSokratesno_NO
dc.subjectPlatonno_NO
dc.subjectAristotelesno_NO
dc.titlePedagogisk filosofi. Forstudie. Del I: Den klassiske greske antikkenno_NO
dc.title.alternativeThe Philosophy of Education. A preliminary study. Part I: The Hellenic origins.no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::Philosophy: 161no_NO
dc.source.pagenumber84no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel