Show simple item record

dc.contributor.authorBorgerås, Roar
dc.contributor.authorBerge, Olav
dc.date.accessioned2012-05-08T12:37:29Z
dc.date.available2012-05-08T12:37:29Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7671-205-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134056
dc.description.abstractFlisavassdraget, som ligger i Elverum, Våler, Trysil og Åsnes kommune, samt Värmlands län, ble undersøkt i perioden 6. til 10. august 2001. Undersøkelsene besto av el-fiske og vurderinger av undersøkte 100 meters soner i en rekke utvalgte sidebekker/elver til Flisa-elva, samt innsamling av vannprøver for senere analyser av pH, ledningsevne, alkalitet og kalsium. Et litteraturstudie for å dokumentere vassdragets tilstand ble også gjennomført. Ørreten i Flisavassdraget har de siste tiårene lidd under de vassdragsmessige endringer som ble gjort i forbindelse med fløterdriften. De siste 25 årene er det gjennomført ørret-utsettinger i vassdraget, samtidig som det de siste årene er foretatt betydelige inngrep for å reparere skadene som ble påført i forbindelse med fløtingen. Alundbekken og Sørma hadde de beste vannkjemiske resultatene, og var i tillegg de stedene der det ble observert flest ørret. Disse to stedene var de eneste plassene det ble påvist ørretyngel. Vannkvaliteten til innløpsbekkene/elvene var med ett unntak veldig bra. Unntaket var Gjesbekken, der bekken var preget av kloakkutslipp. Ulvåa og Halåa, de to elvene som utgjør Flisa, har begge lav pH og alkalitet, noe som forplanter seg nedover i vassdraget. Selv ved utløpet til Glomma, har Flisa en pH-verdi som ikke er tilfredsstillende. Kalking av Ulvåa og Halsjøen bør være aktuelt for å øke pH nivået i vassdraget. Denne rapporten kan brukes som et utgangspunkt for videre arbeid i Flisavassdraget.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The Flisa watercourse, situated in the municipalities of Elverum, Våler, Trysil and Åsnes as well as the county of Värmland,Sweden, was investigated in the period August 6. – 10. 2001. The investigation included electro-fishing and an environmental evaluation of zones (100 m) in several tributaries. A collection of water samples for later analyses of pH, conductance and alkalinity was also made. During the last decades, the trout in the Flisa watercourse have suffered from changes in the watercourse, which came about as a result of logging. In order to compensate for these damages, the river has been stocked with hatchery trout in the last 25 years. Several additional measures have also been taken. The brooks Alundbekken and Sørma had the best water chemistry, and in these brooks we also observed the highest density of brown trout. Those two brooks were the only ones where we found trout fry. With one exception, the water quality of the tributaries was good. The exception was the brook Gjesbekken, which suffered from discharge of sewage. The upper part of the river Flisa had low pH and alkalinity. The water quality gradually increases downstream as the tributaries make effect. But even at the mouth in the river Glomma, the water quality of the river Flisa is not satisfactory. Liming of the river Ulvåa and lake Halsjøen should be considered in order to increase the water quality throughout the river Flisa. This report may provide a starting point for further investigations- /work in the Flisa watercourse.
dc.relation.ispartofseries5;2002
dc.subjectørretno_NO
dc.subjectvannkjemino_NO
dc.subjectel-fiskeno_NO
dc.subjectfiskeundersøkelserno_NO
dc.titleUndersøkelser i Flisavassdragetno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber63no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record