• Vurdering av minoritetselevers språkferdigheter i grunnskolen. 

      Randen, Gunhild Tveit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Vurdering, testing og kartlegging er et omdiskutert tema i norsk skolepolitikk, og minoritetsspråklige elevers resultater på ulike typer vurderinger får mye oppmerksomhet. Denne artikkelen gir en oversikt over forskningen på ...