Show simple item record

dc.contributor.authorMichalsen, Aina
dc.date.accessioned2012-01-26T15:01:17Z
dc.date.available2012-01-26T15:01:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145125
dc.description.abstractDenne undersøkelsen tar utgangspunkt i et pilotprosjekt som har fått navnet Overgangsgrupper. Prosjektet handler om en forebyggende metode, der målet er at deltakerne skal utvikle bedre sosial kompetanse for å mestre overgangen fra barne- til ungdomsskole. Jeg ønsker med denne studien å undersøke hvilke faktorer som fører til at disse gruppene fungerer, og svare på om man utvikler bedre sosial kompetanse gjennom deltakelsen. Andre samtalegrupper har rettet seg mye mot jenter, og jeg ønsker å undersøke om jenter egner seg bedre for denne metoden enn gutter. Guttene ble derfor inkludert i dette prosjektet. Ved å skrive denne masteroppgaven vil jeg få en dypere forståelse for hvor nyttig Overgangsgruppene har vært, og dette vil kunne påvirke om kommunen skal bruke ressurser på lignende prosjekter i fremtiden. Dette er en studie med aksjonsforskning som tilnærming og metodetriangulering som forskningsdesign. Gruppelederne blir i denne sammenhengen ansett som medforskere i undersøkelsen. Observasjoner er gjennomført i to av gruppene, og spørreundersøkelser og gruppeintervjuer har funnet sted i alle gruppene. I tillegg til gruppeledernes tilbakemeldinger underveis i prosjektet, blir et intervju med en foreldregruppe vektlagt. Jeg har svart på problemstillingen min ved å ta for meg noen faktorer ved Overgangsgruppene som utmerket seg spesielt. Her har jeg analysert sosiale ferdigheter, temaer og øvelser, gruppeledernes rolle og samarbeid med skolene for å nevne noe. Mine konklusjoner viser at det er mange faktorer som påvirker hvordan Overgangsgrupper fungerer. Disse må være på plass for at metoden skal fungere godt som universelt forebyggende arbeid, og nå sine målsettinger. Det som utmerket seg her var hvor viktig gruppelederens rolle og et godt samarbeid med skolen var i denne sammenhengen. En utfordring ved prosjektet var at vi gikk ut med tilbudet til en av tre barneskoler som skulle bli til en ungdomsskole. Mine konklusjoner viser at dette var uheldig og at dersom man skal fokusere på den forebyggende effekten i prosjekt, må alle barneskolene implementeres i Overgangsgruppene. For deltakerne var det viktig at gruppene var delt inn ut i fra kjønn, at det var grupperegler som regulerer hva man kan snakke om med andre utenfor gruppa og at innholdet i samlingene var givende på flere måter. Blant annet så vi at det å fokusere på overgangsprosessen var noe deltakerne fikk utbytte av. Jeg har sett at noen av deltakerne har utviklet noen av sine sosiale ferdigheter til det bedre. I Overgangsgruppene fikk jentene og guttene et relativt likt utbytte av deltakelsen, og det viser at dette bør være et tilbud for begge kjønn. Det var imidlertid noen områder der jentene og guttene hadde ulike behov, og dette kan tilpasses i gruppene. Prosjektets målsettinger ble nådd, men vi ble oppmerksomme på utfordringer som vi kan unngå ved eventuelle senere anledninger.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleOvergangsgrupper som forebyggende metodeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record