• Bruk av metaforer om kjemiske bindinger i kreativ skriving 

      Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne studien undersøkes elevers bruk av metaforer i kreative tekster om kjemiske reaksjoner. I norsk skole har det etter innføring av læreplanen for kunnskapsløftet (LK06) vært fokus på de grunnleggende ferdighetene å ...