• Sjangring som musikkdidaktisk praksis 

      Ellefsen, Live Weider (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      I denne artikkelen argumenteres det for at sjanger ikke bare utgjør et kunnskapsinnhold i musikkfaget i grunnskolen, men også fungerer som en kunnskapsproduserende diskursiv praksis. For å forstå hvordan, og på bakgrunn ...