• Møte mellom mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelser) og tjenesteytere 

   Vanem, Anne Therese; Øien, Heidi (Student paper, others, 2012)
   Bakgrunnen for oppgaven er at vi begge i vårt arbeid har opplevd utfordrende møter med mennesker med ROP-lidelser. Vi undret oss på om det var mulig å forstå bedre hva det var som skjedde når møtene ble vanskelige. Hensikten ...
  • Rusavhengig og gravid: den store sjansen eller den store nedturen 

   Jensen, Vigdis (Student paper, others, 2017)
   Hvert år fødes rundt 60 000 barn i Norge (Folkehelseinstituttet, s.a.). Systematiske beregninger fra 2011 viser at mange barn bor i hjem hvor en eller begge foreldre sliter med psykiske vansker og/eller alkoholmisbruk. Så ...
  • Sett, hørt, forstått og anerkjent: Hvordan redusere vold på NAV? 

   Trætteberg, Ragnhild Elise Solbu (Student paper, others, 2016)
   Oppsummering: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan NAV-ansatte kan møte brukere på en slik måte at de ikke kjenner behov for å utøve vold eller true med det. Dette er en sentral problematikk da sosionomer, vernepleiere ...
  • Veteraner, alkohol og recovery 

   Tomteberget, Tommy (Student paper, others, 2017)
   Norsk: Bakgrunnen for denne oppgaven, er mitt daglige arbeid med norske militære veteraner fra internasjonale operasjoner. Noen få av disse veteranene har fått store problemer som følge av sin tjeneste, og har ofte prøvd ...