Now showing items 11-12 of 12

  • Sett, hørt, forstått og anerkjent: Hvordan redusere vold på NAV? 

   Trætteberg, Ragnhild Elise Solbu (Student paper, others, 2016)
   Oppsummering: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan NAV-ansatte kan møte brukere på en slik måte at de ikke kjenner behov for å utøve vold eller true med det. Dette er en sentral problematikk da sosionomer, vernepleiere ...
  • Veteraner, alkohol og recovery 

   Tomteberget, Tommy (Student paper, others, 2017)
   Norsk: Bakgrunnen for denne oppgaven, er mitt daglige arbeid med norske militære veteraner fra internasjonale operasjoner. Noen få av disse veteranene har fått store problemer som følge av sin tjeneste, og har ofte prøvd ...