Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakmann, Ole Andersen
dc.contributor.authorKjønsberg, Marius
dc.date.accessioned2014-04-03T09:05:36Z
dc.date.available2014-04-03T09:05:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7671-923-9
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193684
dc.description.abstractDenne rapporten tar utgangspunkt i hvordan man kan utnytte ressursene i Åmots kulturhistorie til å gi grunnlag for lokal næringsutvikling. Åmot har, som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet, hatt arkeologiske utgravninger og registreringer over et stort område. Dette arbeid har avdekket og dokumentert en rekke oppsiktsvekkende fornminner og påvist stor aktivitet. Sammen med Birkebeinerhistorien og pilegrimsleden gir dette et bilde av en epoke hvor lokalsamfunnet fremstår som driftig og vitalt. Med dette som ressursgrunnlag beskriver rapporten hvordan etablering av en formidlings- og aktivitetsarena, «Birkebeinerlandet», kan gi lokal næringsutvikling og øke attraktiviteten til Åmot kommune. Birkebeinerlandet skal i tillegg til lønnsom drift, gi et attraktivt aktivitetstilbud til turister og lokalbefolkning, samt økonomiske ringvirkninger til eksisterende næringsliv. Samtidig genereres det ringvirkninger både sosialt og kulturelt for lokalsamfunnet i form av bolyst og økt bevissthet om lokal identitet. En etablering av Birkebeinerlandet anbefales som et bidrag til kommunens strategiske nærings- og utviklingsarbeid. Birkebeinerlandet vil med det skisserte forslaget, og en etablering på «Tømmertomta», gi ringvirkninger til næringslivet og kommunens innbyggere. Etablering av Birkebeinerlandet på et minimumsnivå i forhold til attraksjonsverdi i reiselivsmarkedet, anslås til å være kr 1,5–2 mill. (2013). Etableringskostnaden er vanskelig å forsvare i en driftsfase, men at driftsfasen (uten gjeldsbyrde) vil kunne fremvise positiv lønnsomhet. Alene med bakgrunn i påviste ringvirkninger anses prosjektet å være nyttig i forhold til å utnytte og utvikle Åmot Kommune sine kulturressurser. En etablering vil gi Åmot kommune større «eierskap» til Birkebeiner historien. Det har i prosjektperioden vist seg vanskelig å finne private aktører som er villig til å etablere tiltaket. Å implementere privat næringsliv i en senere fase anses som enklere, da en med opprettelse av målepunkter for økonomiske, sosiale og kulturelle ringvirkninger, vil kunne vise resultater av aktiviteten. I forhold til andre investeringer i «fellesgoder» i forbindelse med satsing på næringsutvikling anses etablering av Birkebeinerlandet som en investering med lav risiko. Dette primært fordi alle fysiske anlegg kan demonteres og omsettes. Vi anbefaler etablering slik det er skissert i rapporten og at det i etableringsfasen jobbes mot aktuelle partnere for å knytte til seg bidragsytere for aktiviteter og en videre utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;4/14
dc.subjectkulturbasert reiseliv, ringvirkninger, kulturformidling, reiselivsutvikling, lokalsamfunnsutviklingnb_NO
dc.titleBirkebeinerlandet – Innlandsvikingenes rikenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel