Show simple item record

dc.contributor.authorSagstuen, Ida
dc.date.accessioned2014-09-22T09:03:13Z
dc.date.available2014-09-22T09:03:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220807
dc.description.abstractSkremmende statistikker har i de siste årene lagt frem hvordan guttene igjen og igjen «taper» i utdanningssystemet. Guttene er i flertall når det gjelder spesialundervisning, leseskrivevansker, språkvansker og sosiale vansker. Guttene får også jevnt over dårligere karakterer enn jentene i norsk og de leser dårligere. Dette gjorde meg nysgjerrig på om vi allerede i barnehagen skaper språklige forskjeller på jenter og gutter, slik at jenter og gutter møter skolen med ulike språklige forutsetninger. Er det slik at vi gir jentene større grad av språkstimulering under frileken i barnehagen, enn guttene? For å begrense studiens fokus bestemte jeg meg for å undersøke om jenter og gutter opplever ulik grad av erfaring med samtalen under frileken i barnehagen. Samtidig ville jeg undersøke om dette blir påvirket av de voksnes deltagelse i lek under frileksperioden. Avhandlingens problemstilling lyder slik: «Den voksnes samtale- og lekdeltagelse under frileken. Sett opp mot barnets kjønn». I tillegg har jeg formulert to sentrale forskningsspørsmål som skulle være med på å vise retning og besvare problemstillingen. • «Er det slik at de voksne i barnehagen gir jenter og gutter ulik grad av kunnskaper og erfaringer med samtalen under frileken?» • «Er det slik at de voksne deltar i jentenes og guttenes lekaktiviteter i ulik grad under frileken?» Avhandlingen er teoridrevet og det blir i teoridelen presentert aktuell forskning på språkstimulering og likestilling innenfor barnehagefeltet. Avhandlingen bygger på det sosiokulturelle læringssynet, og Liv Gjems litteratur og forskning på samtalen i barnehagen er spesielt fremtredende. Metodedelen tar for seg valg, begrunnelser og refleksjoner innenfor metode. Studien bygger på en kvalitativ studie i to ulike barnehager, med bruk av observasjon og intervju. Det ble foretatt 5 dager med observasjon i hver barnehage under frileksperioden på morgenen. I tillegg intervjuet jeg en pedagogisk leder i hver barnehage i forhold til språkstimulering og likestilling i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleDen voksnes samtale- og lekdeltagelse under frileken - sett opp mot barnets kjønn : en kvalitativ studie i to barnehager om betydingen av -og sammenhengen mellom språkstimulering, frilek og likestillingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber158nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record