Show simple item record

dc.contributor.authorSellæg, Hanne
dc.date.accessioned2014-09-22T09:09:35Z
dc.date.available2014-09-22T09:09:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220811
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om leseforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). ASF er en biologisk betinget gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som gir utslag i omfattende forståelsesvansker. I mitt virke som spesialpedagog har jeg medvirket til utvikling av et spesielt tilrettelagt undervisningsopplegg for elever med ASF. Dette undervisningsopplegget heter LIMM, og har som hensikt å utvikle leseforståelse. Problemstillingen i oppgaven er ”Hvilke utfordringer møter pedagoger i arbeidet med leseforståelse hos elever med ASF?” For å undersøke formulerte jeg to forskningsspørsmål: • Hvilke erfaringer har pedagoger med bruk av LIMM i undervisningen? • Kan bedret leseforståelse føre til bedre livskvalitet? I teoridelen beskriver jeg hvilke kognitive funksjoner som er svekket hos elever med ASF, og hvordan disse antas å påvirke leseforståelsen. Teorigrunnlaget jeg har valgt beskriver i hovedsak fire forklaringsmodeller for vanskene: Svikt i eksekutive funksjoner, hvilket fører til redusert evne til planlegging og organisering. Svikt i evne til mentalisering, hvilket fører til redusert evne til å skjønne egne og andres tanker, følelser og intensjoner. Svikt i sentral koherens, hvilket fører til redusert evne til å skjønne sammenhenger. Perseptuelle vansker, hvilket fører til en annerledes oppfattelse av omgivelsene, som igjen fører til omfattende behov for tilrettelegging. Alle disse forklaringsmodellene påvirker elevens læreforutsetninger i stor grad. Elever med ASF har derfor stort behov for tilrettelegging av undervisningen. Strukturert og visuelt tilrettelagt undervisning ser ut til å være effektivt i undervisning av barn med ASF. LIMM er utgangspunkt for forskningsdelen i oppgaven, hvor jeg spør om utfordringer knyttet til leseforståelse og erfaringer med bruk av LIMM. Jeg har valgt en fenomenologisk tilnærming til forskningsdelen. Dette fordi jeg ønsker å belyse et fenomen, og undersøke hvordan mine informanter opplever utfordringer og erfaringer i undervisning av elever med ASF. Jeg gjennomførte et semistrukturert intervju med fire informanter på tre forskjellige skoler. Datamaterialet ble analysert og organisert i kategoriene som fikk navnene utfordringer og erfaringer. I løpet av analysefasen utkrystalliserte temaet livskvalitet seg, og ble en egen kategori.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleUtfordringer og erfaringer knyttet til leseforståelse hos barn med autismespekterforstyrrelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record