Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKiplesund, Esther M.
dc.date.accessioned2014-10-01T13:14:36Z
dc.date.available2014-10-01T13:14:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222665
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2014nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan faget kroppsøving motivere eleven til livslang bevegelsesglede? Teori: Teorien omhandler hovedsakelig motivasjon for fysisk aktivitet blant ungdom, indre og ytre motivasjon, selvbestemmelsesteori og flowteori. Jeg har sett på helseperspektivet at fysisk aktivitet og hvilken rolle kroppsøvingslæreren kan påvirke elevene. Metode: Jeg benyttet meg av litteraturstudie i denne oppgaven og jeg valgte å bruke til sammen tre vitenskapelige artikler basert på internasjonal forskning. Resultater: De tre vitenskapelige artiklene presenteres og studienes formål, metode og resultater blir belyst. Diskusjon: Vitenskapelige artikler og teori settes opp i mot hverandre og diskuteres. Faktorer som elevmedvirkning, selvbestemmelse, støtte fra lærere & foreldre/foresatte og eleven selv vil være i fokus. Konklusjon: Forskning viser at elevens behov for støtte og oppmuntring til fysisk aktivitet er viktig, men det er likevel elevens selvbestemmelse som er den avgjørende faktor for elevens motivasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectselvbestemmelsenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectflow-teorinb_NO
dc.titleHvordan kan kroppsøving motivere eleven til livslang bevegelsesglede?nb_NO
dc.title.alternativeHow can physical education promote lifelong joy of movement?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel