• Elevenes forståelse av begrepet kraft. 

      Solstad, Amalie Enghaug (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan utvikler elever sin forståelse for kraftbegrepet med og uten erfaring fra utforskende arbeidsmåter?”. For å undersøke dette har jeg brukt deler av praksisperioden ...