• Forhold som påvirker lese- og skriveferdigheter. 

      Stræte, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Denne oppgaven er et forsøk på å drøfte følgende problemstilling: “Hvordan spiller det som skjer i skolen inn på lese- og skrivenivået til en namibisk klasse på mellomtrinnet?” I oppgaven har jeg valgt å legge ...