• Språkfokus i naturfag 

      Valen-Senstad, Sondre Vinnes (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Ser i denne oppgaven nærmere på hvilke holdninger tre lærere har til språk i naturfag, og hvilke metoder de bruker i sin undervisning. Ut fra kvalitative intervjuer analyseres det lærerne sier opp mot hva ...