• Elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. 

      Nordahl, Sigrid Øyen (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. I motivasjon skiller vi mellom indre og ytre motivasjon. Det finnes flere ulike teorier om motivasjon og hvordan vi kan øke ...