Show simple item record

dc.contributor.authorJahr, Erika Christine
dc.contributor.authorØstgård, Anne-Marie
dc.date.accessioned2015-10-20T10:24:10Z
dc.date.available2015-10-20T10:24:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357190
dc.description.abstractBakgrunn: Vi anser det som en viktig sykepleieroppgave å ivareta barn som pårørende. Vi ønsket å se nærmere på hva arv og miljø gjør med mennesket og hvordan det påvirker oss til å bli den vi er. Vi ønsker å få økt forståelse og kunnskap om samarbeid med barn som pårørende til psykisk syke. Vi ser at dette har stor overføringsverdi til andre pasientgrupper og ikke bare psykiatri. Metode: Dette er en litteraturstudie. Vi har fordypet oss i faglitteratur og forskning, samt kommet med erfaringer fra praksis. Teori: Vi har sett på aktuelt lovverk og Yrkes etiske retningslinjer for sykepleiere. Vi har også sett på to ulike sykepleieteoretikere. For oss var arv og miljø en interessant vinkling og vi har innhentet litteratur og forskning som omhandler dette. I tillegg har vi sett på ulike måter for kommunikasjons- og relasjonsbygging i møte med barn. Vi har også tatt med fire ulike begreper som vi mener er viktige for ivaretakelse, forebygging og helsefremming i arbeid med barn som pårørende. Konklusjon: Tidlig etablering av gode relasjoner med barn som pårørende er viktig, for at vi som sykepleiere skal kunne forebygge psykisk sykdom hos disse barna senere i livet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectarv og miljønb_NO
dc.subjectbarn som pårørendenb_NO
dc.subjectpsykisk sykdomnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshChild of Impaired Parents
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshMental Health
dc.subject.meshSociological Factors
dc.subject.meshSociobiology
dc.titleSlekt følger slekters gang?nb_NO
dc.title.alternativeDoes psychiatry and substance abuse follow the family generations?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record