Show simple item record

dc.contributor.authorBirkheim, Siv Lena
dc.date.accessioned2015-12-07T11:42:56Z
dc.date.available2015-12-07T11:42:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367176
dc.description.abstractEnglish abstract: Background: Pregnant women are generally too sedentary. Physical activity during pregnancy is associated with both physical and mental benefits. Free offer of exercise for pregnant women is a unique offer organized from the “Frisklivssentralen” in the municipality. The free offer is a part of the work in reducing social inequalities and promoting public health. Purpose: Antonovskys familiar core concept, Sense of Coherence (SOC) is applied in several different research contexts, but not often used among pregnant women. The aim was to investigate whether there is any association with SOC and the participation of the free offer of exercise. And to examine if age, education, ethnical background, weeks of pregnancy, former birth and level of physical activity have any influence on the women’s SOC and participation in the free offer of exercise. Method: Quantitative project including 56 voluntary pregnant women with no exclusion criteria. The respondents answered one questionnaire compounded of three sections. The data were statistically analysed with help from SPSS. Descriptive analysis, before Pearson correlation coefficient was used as a statistic technique. Result: No significant findings between the participation in the free offer of exercise and level of SOC (r= 0.005, P=0.972). It was neither found any significant relation between the SOC and intention to participate (r=-0.69, P=0.613), or between the SOC and physical level (r=-0.016,P=0.905). The analysis showed a strong relationship between participation in the free offer and level of physical activity(r=0.363, P=0.006). It was a significant relationship between SOC and former birth. (r= 0.271, P= 0.44). Other nationality showed a negative association with participation in the free offer. Education showed a noticeable pattern of association, but no significant correlation (r=0.102, P=0.455). Conclusion: Findings from this particular study, showed that mapping the pregnant women SOC might not be a useful tool when it comes to contribute to inclusion in the free offer of exercise for pregnant women. However, the result from this project may contribute with information, which may be helpful to the organizers of the free offer of exercise. Findings from this project provided new information in this area, which contributes to fill the gap.nb_NO
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Bakgrunn: Gravide er generelt for lite fysisk aktive. Å være fysisk aktiv under graviditet har vist seg å ha bade psykiske og fysiske fordeler. Gratis trening for gravide, er et unikt tilbud arrangert av Frisklivssentralen. Dette gratistilbudet er en del av jobben mot å redusere sosial ulikhet i helse og å forbedre folkehelsen. Formål: Antonovskys velkjente begrep Sense of Coherence (SOC)(Følelse av å ha sammenheng) er ofte anvendt i ulike forskningssammenhenger, med sjelden blant gravide. SOC ble i dette prosjektet brukt til å undersøke om det finnes noen sammenheng med deltakelse i gratistilbudet trening for gravide. Videre ble det undersøkt om alder, utdanning, etnisk bakgrunn, antall uker gravid, tidligere fødte barn og grad av fysisk aktivitet hadde noen innvirkning på de gravide kvinners SOC og deltakelse dette gratistilbudet. Metode: Det ble utført en kvantitativ tilnærming til prosjektet, som inneholdt 56 frivillige gravide kvinner, hvorav ingen ekskluderings kriterier. Respondentene svarte på et spørreskjema som inneholdt tre ulike deler. Data ble behandlet statistisk med hjelp fra SPSS. Det ble først utført en deskriptiv analyse, før Pearson korrelasjon ble brukt som statistisk analyseverktøy. Resultat: Det ble ikke funnet noen signifikant assosiasjon mellom SOC og deltakelse i gratistilbudet trening for gravide (r=0.005, P=0.972). Det var heller ingen tydelig sammenheng mellom SOC og intensjonen om å delta i gratistilbudet trening for gravide (r=- 0.69, P=0.613), eller mellom SOC og nivå av fysisk aktivitet (r=0.016, P=0.905). Analysen viste en sterk sammenheng mellom deltakelse av gratistilbud trening for gravide og høyere nivå av fysisk aktivitet (r=0.363, P=0.006). Det var en signifikant sammenheng mellom sterk SOC og de som hadde barn fra tidligere (r=0.271, P=0.44). Gruppen med annen nasjonalitet viste i dette prosjektet en negativ assosiasjon med deltakelse i gratistilbud trening for gravide (r=-0.215, P=0.111). Konklusjon: Dette prosjektet viser at kartlegging av de gravide kvinners SOC ikke nødvendigvis er et nyttig verktøy når det kommer til å forklare hvem som benytter seg av gratistilbudet trening for gravide. Men andre resultater fra prosjektet er informasjon som kan være til hjelp for de som arrangerer gratistilbudet trening for gravide. Dette prosjektet er et bidrag til å fylle gapet som eksisterer når det kommer til SOC, graviditet og fysisk aktivitet.
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectgravidenb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subject.meshCommunity Medicine
dc.subject.meshPublic Health
dc.subject.meshPregnancy
dc.subject.meshMotor Activity
dc.subject.meshSense of Coherence
dc.subject.meshQuestionnaires
dc.titleAssociation between Sense of Coherence and participation in a free offer of exercise for pregnant womennb_NO
dc.title.alternativeSammenheng mellom Sense of Coherence og deltakelse i gratistilbudet trening for gravidenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber112nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record