Show simple item record

dc.contributor.authorEnerhaugen, Lise Lerdalen
dc.contributor.authorKvisla, Ole Anders
dc.date.accessioned2016-05-31T08:42:22Z
dc.date.available2016-05-31T08:42:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390873
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: Timor vitae – å frykte livet Problemstilling: “Hvordan kan vi som sykepleiere møte den akutt kritisk somatisk syke pasienten for å best mulig bidra til å forebygge utvikling av psykiske senskader?” Hensikt: Vi ønsker å undersøke, belyse og skaffe oss ny kunnskap om hvordan vi som sykepleiere på best mulig måte kan møte de akutt kritisk somatisk syke pasientene med fokus på å forebygge psykiske senskader som følge av sykdom/skade, primært med fokus på posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Metode: Vi har gjort en litteraturstudie der vi baserer oss på pensumlitteratur, egenvalgt litteratur og forskning. Teori: Vi har anvendt Joyce Travelbee som sykepleieteoretiker som grunnlag for oppgaven vår, og hennes teorier om mellom-menneskelige forhold i sykepleien. Vi har også anvendt litteratur om posttraumatisk stresslidelse, stress, angst, depresjon, delirium, grunnleggende behov, kommunikasjon, krisereaksjoner og sykepleieprosess. Konklusjon: Vi har kommet frem til at det kan være vesentlig å først etablere en relasjon mellom sykepleier og pasient preget av tillit for å kunne bidra til å forebygge psykiske senskader som følge av akutt kritisk somatisk sykdom eller skade. Joyce Travelbees teori om mellommenneskelige forhold i sykepleie er svært sentral i oppgaven vår i forhold til å etablere et slikt forhold. Videre har vi oppdaget at observasjon og kartlegging av kognitiv status kan være av betydning, samt at såkalte “intensivdagbøker” kan være hensiktsmessige i det øyemed å forebygge utviklingen av psykiske senskader.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectakutt-kritisk sykenb_NO
dc.subjectsomatisk sykdomnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectPTSDnb_NO
dc.subjectposttraumatisk stressyndromnb_NO
dc.subjectposttraumatiske stressforstyrrelsernb_NO
dc.subjectpreventive helsetjenester
dc.subjectpsykiske lidelser
dc.subject.meshStress Disorders, Post-Traumatic
dc.subject.meshAcute Disease
dc.subject.meshPreventive Health Services
dc.subject.meshMental Disorders
dc.titleTimor vitae – å frykte livetnb_NO
dc.title.alternativeTimor vitae – fearing lifenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record