Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAmdal, Katrine
dc.contributor.authorSætre, Elisabeth Amundstad
dc.date.accessioned2016-05-31T12:19:39Z
dc.date.available2016-05-31T12:19:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390922
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Abdominalt aortaaneurisme (AAA) er forbundet med høy dødelighet ved ruptur. Hvilke tanker, reaksjoner og psykiske påkjenninger oppstår hos pasientene når de får denne beskjeden? Hensikt: Få mer kunnskap og økt forståelse for hvordan pasienter opplever å få påvist et AAA, erfaringer med det å leve med et AAA og hva vi som sykepleiere kan gjøre for å hjelpe disse pasientene. Metode: Kravet for bachelor oppgaven er litteraturstudie, hvor vi fordyper oss i et bestemt tema. Besvarelsen på oppgaven bygger på fag- og forskningslitteratur som er relevante og erfaringer fra praksis. Benytter oss av Benner og Wrubels sykepleierteori, sykepleierens rolle og funksjon i det lindrende og informerende arbeidet, samt pasient- og brukerrettighetsloven og yrkesetiske retningslinjer. Funn: Forskning og litteratur viste at informasjon og kommunikasjon er viktig for sykepleier og pasient forholdet. Det er også viktig at sykepleier lærer å kjenne hver enkelt pasient og deres helsetilstand. Dette er for å kunne vite hva slags forhold pasientene har til informasjon og hva slags og hvor mye informasjon de har behov for. Om informasjon kan bidra til hemming eller fremming i pasientens evne å takle en ny hverdag på, med et AAA. Oppsummering: Å vite hvilke reaksjoner som oppstår når pasienter får beskjed om at de har et AAA er nyttig å vite, slik at vi kan tilpasse informasjon etter pasientens behov. Pasientens opplevelse og erfaring er et viktig verktøy for oss som sykepleiere, for at vi skal kunne hjelpe pasienten til å meste sin situasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectabdominaltnb_NO
dc.subjectaortaaneurismenb_NO
dc.subjectAAAnb_NO
dc.subjectopplevelsenb_NO
dc.subjectinformasjonnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectreaksjonnb_NO
dc.subjecterfaringnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshAortic Aneurysm, Abdominal
dc.titleÅ leve med en tikkende «bombe»nb_NO
dc.title.alternativeLiving with a ticking “bomb”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel