Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Mari
dc.contributor.authorLindberg, Ingeborg Ystaas
dc.date.accessioned2016-06-02T08:03:34Z
dc.date.available2016-06-02T08:03:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391132
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: ”Bare en narkoman”, ”Just an addict”. Problemstilling: ”Hvordan ivaretar sykepleiere opioidavhengige pasienter med behov for smertebehandling på somatisk sykehus?”. Kort beskrivelse av oppgaven: Oppgaven tar for seg utfordringer knyttet til smertebehandling av opioidavhengige pasienter. Vi har fokusert på sykepleierens holdninger til og kunnskap om denne pasientgruppen. Videre har vi sett viktigheten av kommunikasjon, relasjonsbygging og tillitsforhold som vi mener er vesentlig for å ivareta behovet for smertebehandling til opioidavhengige pasienter når de innlagt på somatisk sykehus. Hensikt: Å øke egen og sykepleieres kunnskap rundt temaet smertebehandling til opioidavhengige pasienter. Metode: I oppgaven har vi benyttet oss av relevant pensum- og selvvalgt faglitteratur, forskning og egne erfaringer fra praksis. Vi har anvendt deler av Joyce Travelbees interaksjonsteori da vi ønsket å belyse det mellommenneskelige aspektet i vår litteraturstudie. Konklusjon: For at sykepleiere skal kunne ivareta opioidavhengige pasienter og for at disse pasientene skal føle seg ivaretatt mener vi at sykepleiere bør bli mer bevisst på egne holdninger, oppdatering av kunnskap og å se pasienten som et unikt individ. I tillegg bør det bli større fokus på omsorg til rusavhengige pasienter samt smertekartlegging og smertebehandling i sykepleierutdanningen. Dette mener vi vil gi gode forutsetninger for smertebehandling til opioidavhengige pasienter i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectopioidavhengigenb_NO
dc.subjectsmertebehandlingnb_NO
dc.subjectsmertelindringnb_NO
dc.subjectsomatiske sykehusnb_NO
dc.subjectrusmiddelavhengigenb_NO
dc.subjectrusmisbrukerenb_NO
dc.subject.meshDrug Users
dc.subject.meshDrug Addicts
dc.subject.meshPain Management
dc.subject.meshAnalgesia
dc.subject.meshGeneral Hospitals
dc.title"Bare en narkoman"nb_NO
dc.title.alternative"Just an addict"nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record