Show simple item record

dc.contributor.authorRohrmüller, David
dc.contributor.authorBrun, Guri
dc.date.accessioned2016-06-08T10:51:15Z
dc.date.available2016-06-08T10:51:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391846
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBacheloroppgaven med tittel «hypotermi og traume» (engelsk: hypothermia and trauma) har til hensikt å belyse hvordan sykepleiere uten videreutdannelse kan møte akutt skadde og nedkjølte pasienter i hjemmetjenesten og starte behandling. Oppgaven er en litteraturstudie som baserer seg på forskningsartikler, pensumlitteratur og annen selvvalgt litteratur. Teoridelen av oppgaven presenterer sykepleierteorier, verktøy for en strukturert og adekvat tilnærming til pasienter i akuttfase, og tar bakgrunn i anatomi og fysiologi ved frakturer og utilsiktet hypotermi. Vi lar egne erfaringer flyte inn i oppgaven og drøfter ut fra disse, samt presentert faglig kunnskap. Oppgaven gir anledning til ettertanke i forhold til gjeldende behandlingsalternativer og deres suksess. Det drøftes også sykepleierens utfordringer som inkluderer manglende tilgang til diagnose- og behandlingsutstyr samt legemidler. Vi ønsker å øke fokus på førstehjelpstiltak og vise til at økt kunnskap redder flere liv i denne pasientgruppa. Oppgaven fokuserer på tiltak som en god datasamling og rapportering, ikkemedikamentell smertebehandling og varmekonservering. Oppgaven legger videre vekt på pasientens oppfatning av smerte og redsel og bringer sykepleieteoretikere til anvendelse i kommunikasjon med pasienten. For en eksemplifisert behandling av pasientgruppa drøftes tiltakene ut fra et pasient-case.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecthypoterminb_NO
dc.subjecttraumenb_NO
dc.subjecthjemnb_NO
dc.subjectomsorgnb_NO
dc.subjectbehandlingnb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshHypothermia
dc.subject.meshWounds and Injuries
dc.subject.meshAged
dc.subject.meshEmpathy
dc.titleHypotermi og traumenb_NO
dc.title.alternativeHypothermia and traumanb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record