Show simple item record

dc.contributor.authorFleischer, Karen Konstanse
dc.contributor.authorAndersen, Malin Backholm
dc.date.accessioned2016-06-30T09:08:24Z
dc.date.available2016-06-30T09:08:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394939
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: «Mammaen min kan være syk i tankene sine…» «My mother can be sick in her thoughts…» Bakgrunn: Valget av temaet kommer av vår interesse for barn som pårørende til psykisk syke foreldre, samt våre erfaringer som har fått oss til å reflektere over hvor godt disse barna blir ivaretatt på en trygg måte i praksis. Vi opplever at pårørende er generelt sårbare i møtet med helsevesenet, og ønsker med det å rette et større fokus på barn da vi anser denne gruppen som en sentral del av sykepleieprofesjonen. Det har de siste årene blitt økt fokus på barn som pårørende, og med dette ønsket vi å finne ut hvordan sykepleier på en god måte kan fremme trygghet hos barn som pårørende når forelder er innenfor psykisk helsevern. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for trygghet når en forelder er innlagt med bipolar lidelse?» Oppgavens hensikt: Opparbeide oss økt kunnskap og forståelse om hvordan sykepleier kan forbedre og styrke opplevelsen av trygghet til barn som pårørende. Hensikten er å finne ut barns behov for informasjon og støtte gjennom kommunikasjon og samtale med barn. Metode: En litteraturstudie hvor vi benytter pensum- og selvvalgt litteratur, forskning, selvlaget case og erfaringer fra praksis gjennom sykepleieutdanningen. Resultat/konklusjon: Ved å sørge for tillit, respekt, økt kunnskap, informasjon, støtte og god inkludering av barnet i behandlingen kan sykepleier fremme trygghet hos barn som pårørende. Sykepleier må ivareta både den syke og dens pårørende barn for at de sammen skal oppleve mindre lidelse ved forelderens sykdom. Litteraturstudien belyser viktigheten av å se barnas behov når hverdagen preges av usikkerhet, uforutsigbarhet, bekymring og frykt som følge av forelderens psykiske sykdom. Det viser seg at god ivaretakelse har effekt på opplevelsen av trygghet hos barn, men at det i praksis trenger større fokus på barn som pårørende. Med dette ser vi behovet for større vektlegging av disse barna i praksis og ytterligere forskning på området.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectbipolar lidelsenb_NO
dc.subjecttrygghetnb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.subjectinformasjonnb_NO
dc.subjectstøttenb_NO
dc.subjectpsykisk lidelsenb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshBipolar Disorder
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshParents
dc.subject.meshStress, Psychological
dc.title«Mammaen min kan være syk i tankene sine..»nb_NO
dc.title.alternative«My mother can be sick in her thoughts..»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record