Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyrvold, Karin Ida Charlotta
dc.contributor.authorMelby, Thea Cathrine
dc.date.accessioned2016-06-30T12:23:31Z
dc.date.available2016-06-30T12:23:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395040
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: Se meg - utvikling av fødselsdepresjon Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere fange opp en pasient som er i ferd med å utvikle fødselsdepresjon? Hensikt: Som sykepleiere i barselavdeling ønsker vi å undersøke hvordan vi kan bidra til å fange opp kvinner som er i ferd med å utvikle en fødselsdepresjon innlagt i sykehus. Vi har begrenset oss til kvinner innlagt i barsel, normalt fødselsforløp og med levendefødte barn. Metode: Vi har gjort en litteraturstudie der vi baserer oss på pensumlitteratur, egenvalgt litteratur og forskning. Forskningsartiklene er hentet fra databaser som er godkjente av Høgskolen i Hedmark. Drøfting: Vi har anvendt Joyce Travelbee som sykepleieteoretiker og brukt hennes teorier om mellom-menneskelige forhold i sykepleien som vår mal for relasjonsbygging. Vi har i tillegg benyttet teori om mennesker i krise og utvikling, depresjon, fødsel og barsel samt kommunikasjon. Konklusjon: Våre funn tilsier at relasjonsbygging og kommunikasjon er essensielt i møte med barselkvinnene. For å kunne se endring må man i tillegg ha kontinuitet og god dokumentasjon. Resultatene viser til store forbedringspotensialer hos sykepleiere i avdeling, samt i bruk av hjelpemidler og verktøy for å kartlegge barselkvinnen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectfødselsdepresjonnb_NO
dc.subjectutviklenb_NO
dc.subjectkvinnenb_NO
dc.subjectmellom-menneskelige forholdnb_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshDepression, Postpartum
dc.subject.meshCommunication
dc.titleSe meg- utvikling av fødselsdepresjonnb_NO
dc.title.alternativeSee me- the development of postpartum depressionnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel