• Omsorg i møte med ett- og toåringene i barnehagen. 

      Lindstrøm, Nina Alfstad (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorgens plass i rutinesituasjoner med ett- og toåringene i barnehagen. Hvordan barnehagelæreren forstår omsorgsbegrepet og hvordan omsorg synligjøres i arbeidet med ett- og ...