• Barn som ikke leker med andre barn. 

      Madsen, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Tema for denne oppgaven er barnehagebarns alenelek. Målsetningen for undersøkelsen er å finne ut hva slags tanker og erfaringer barnehageansatte har, rundt barn som leker alene i barnegruppa. Hvilke årsaker tror ...