• En god start i barnehagen. 

      Mandt, Jenny Køgel (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Ett- og toåringene er en voksende barnegruppe i barnehagen (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). Viktigheten av god tilvenning blir derfor et sentralt tema i barnehagene fremover. Abrahamsen sier at kunnskap er ...