• Omsorg i barnehagen. 

      Solbakk, Marianne (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven redegjør for omsorgsbegrepet i barnehagen med problemstillingen «Hvordan forstår barnehageansatte omsorgsbegrepet og hvordan synliggjøres dette gjennom dokumentasjon i barnehagen?». Formålet ...