• Tidlig stimulering av barns ordforråd. 

      Strandum, Anette (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Å utvikle et rikt ordforråd i barnehagen er viktig for barns utvikling og læring på mange områder, både her og nå og i et fremtidsrettet perspektiv. Denne oppgaven tar for seg tidlig stimulering av barns ordforråd, ...