• Diskurser rundt og usynliggjøring av barn. 

      Løken, Maren (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Gjennom dette studiet har jeg sett på hvordan rådende diskurser er med på å endre de voksnes holdninger og bevissthet rundt egen profesjonsutøvelse opp mot problemstillingen: Kan diskurser rundt læring og atferd ...