• Kvalitet og psykisk forebyggende arbeid i barnehagen. 

      Nordli, Karoline Tveter (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven handler om kvalitet i barnehagen. Gjennom et systematisk informasjonssøk og en kildekritisk gjennomgang av dokumenter undersøker denne oppgaven betydningen av kvalitet i barnehagen. Dette har jeg ...