Show simple item record

dc.contributor.authorMyrkaskog, Silje Grønningen
dc.date.accessioned2016-10-04T10:43:45Z
dc.date.available2016-10-04T10:43:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412742
dc.descriptionFordypningsoppgave i helsesøsterutdanning, 2016nb_NO
dc.description.abstractNøkkelord: Forebygge, overvekt, barn, barneskolen, helsesøster. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få innsikt i hvordan helsesøster kan forebygge en videre utvikling av overvekt hos barn i barneskolen der overvekt allerede har oppstått. Problemstilling: Hvordan kan helsesøster forebygge en videre utvikling av overvekt hos barn i barneskolen? Metode: Min oppgave er en litteraturstudie. For å tilegne meg kunnskap om hvordan helsesøster kan forebygge en videre utvikling av overvekt hos barn i barneskolen har jeg fordypet meg i relevant forskning og litteratur. Resultat: Mine funn viser at mange helsesøstre har positive opplevelser i det forebyggende arbeidet mot overvekt og fedme hos barn i skolen. Å motivere barn til å endre vaner viser seg å være den vanskeligste oppgaven for helsesøstre. De ønsket derfor mer opplæring i motiverende samtaler med barn og deres foreldre. En annen viktig del var å få bort følelser som skyld og skam hos barnet. Arbeidet mot overvekt og fedme må også ha et langsiktig perspektiv for å få foreldrene og barna motivert for å få til en vektreduksjon hos barnet. Helsesøstrene så på foreldrene som den essensielle samarbeidspartneren i arbeidet. Helsesøstre i skolen oppfattet store mengder og mangel på tid til å innføre forebyggende tiltak mot overvekt og fedme. Studier viste også at forebyggende tiltak med økt fysisk aktivitet og fokus på kosthold hadde gode effekter. Konklusjon: Det må settes mer fokus på overvekt og fedme fordi det er et stort og økende problem i befolkningen. I skolen må det være et prioritert satsingsområde der helsesøster en viktig ressurs i forebyggingen. Men mangel på tid og store mengder arbeid kan begrense dette. En forutsetning er at helsesøster har tid til å sette i verk tiltak. Arbeid mot overvekt og fedme må ha et langsiktig perspektiv for å få redusert vekten hos barnet og få både barnet og foreldrene motivert. Det forutsetter at helsesøster har den kunnskapen hun trenger til å tilnærme seg barn og deres foreldre på en profesjonell måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectforebyggingnob
dc.subject.meshhelsesøstrenob
dc.subject.meshPublic Health Nurseseng
dc.subject.meshbarneskolernob
dc.subject.meshPrimary Schoolseng
dc.subject.meshovervektnob
dc.subject.meshOverweighteng
dc.subject.meshObesityeng
dc.subject.meshfedmenob
dc.subject.meshbarnnob
dc.subject.meshchildreneng
dc.titleHvordan forebygger helsesøster overvekt i barneskolen?nb_NO
dc.title.alternativeHow does Public Health nurse prevent obesity in elementary school?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record