Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørgen, Anne Mette
dc.contributor.authorBerntsen, Astrid
dc.date.accessioned2016-10-11T07:34:27Z
dc.date.available2016-10-11T07:34:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414092
dc.description.abstractArtikkelen belyser faglærernes opplevelse av planlegging og gjennomføring av et fleksibelt høgskolestudium der bruk av blogg skulle prøves ut. Analyser av intervjuer med faglærerne og spørreskjema mot studentene viser at bloggen ikke ble brukt slik intensjonen var i søknaden til Norgesuniversitetet. Med dette som utgangspunkt, belyser vi hvordan didaktisk planlegging er utfordrende når det involverer teknologi, og når planleggingen går på tvers av avdelinger og kompetanseområder. Med utgangspunkt i en sosiokulturell teoriramme, rettes fokus mot betydningen av å se hvordan faglærere gir mening til teknologi. Ved å dreie oppmerksomheten bort fra teknologien og over mot subjektive opplevelser, bidrar artikkelen til økt forståelse for hvorfor teknologi ikke alltid brukes som planlagt. Vi argumenterer for at det er viktig at tilbydere og utviklere av fleksibel utdanning tar hensyn til hvordan faglæreres opplevelser, erfaringer og kompetanser virker på teknologibruk. Vi diskuterer hvordan høgskoler kan støtte faglærere slik at muligheter med ny teknologi kan utnyttes i fleksible studier. Artikkelen bidrar således inn i didaktisk tenking omkring fleksibel høyere utdanning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/no/*
dc.subjectPedagogikknb_NO
dc.subjectDidaktikknb_NO
dc.subjectDigital kompetansenb_NO
dc.subjectBloggnb_NO
dc.titleFaglærere som ressurs i prosjekter med teknologi i fleksibel høyere utdanningnb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.typeJournal article
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber180–191nb_NO
dc.source.volume38nb_NO
dc.source.journalUnipednb_NO
dc.source.issue3nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Norge