• Kaptein på egen skute - hele livet 

   Hagen, Monica; Huuse, Kristiane; Sandmoen, Maren (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Rehabilitering i hjemmet har den siste tiden fått økt oppmerksomhet. For å imøtekomme det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, har ulike former for rehabilitering blitt etablert. Vi ...
  • Å finne igjen egne ressurser 

   Bjerke, Laila (Student paper, others, 2015)
   Problemstilling: På hvilken måte kan helsepersonell motivere til fysisk mestring når utfordringen er pasientens frykt for smerte? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt relevant kunnskap fra bøker og ...