• Aktiv i eget liv 

      Bjørkmann, Kristin; Erlien, Britt Reidun Utseth (Student paper, others, 2016)
      Bakgrunn I følge Sundseth (2015) vil fremtidens befolkningssammensetning i Norge, sette velferdssamfunnet under press. De store årskullene fra 1940- og 1950- årene blir pensjonister, samtidig som små årskull fra 1980- og ...