• Aktiv i eget liv 

   Bjørkmann, Kristin; Erlien, Britt Reidun Utseth (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn I følge Sundseth (2015) vil fremtidens befolkningssammensetning i Norge, sette velferdssamfunnet under press. De store årskullene fra 1940- og 1950- årene blir pensjonister, samtidig som små årskull fra 1980- og ...
  • Det lyt berre gå: En litteraturstudie som handler om å fremme håp og mestring hos slagpasienter i rehabiliteringsprosessen 

   Lilleåsen, Hilde Marie Kynneggen; Sørslett, Guri Linda Bakken; Blindheim, Bente (Student paper, others, 2015)
   Bakgrunn: ca.16000 personer rammes av hjerneslag hvert år. I dag er det en av de vanligste årsakene til alvorlig funksjonshemming. Hjerneslag oppstår akutt og er vanskelig og utfordrende. Pasienten rammes fysisk, psykisk ...
  • Fra «standardpakker» til individuell tilpasning 

   Granlien, Elise (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Helse– og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer med tanke på demografisk utvikling. Antall eldre øker og flere vil få behov for hjelp fra det offentlige. Samtidig blir det færre til å utføre hjelpen. ...
  • Kaptein på egen skute - hele livet 

   Hagen, Monica; Huuse, Kristiane; Sandmoen, Maren (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Rehabilitering i hjemmet har den siste tiden fått økt oppmerksomhet. For å imøtekomme det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, har ulike former for rehabilitering blitt etablert. Vi ...
  • Å finne igjen egne ressurser 

   Bjerke, Laila (Student paper, others, 2015)
   Problemstilling: På hvilken måte kan helsepersonell motivere til fysisk mestring når utfordringen er pasientens frykt for smerte? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt relevant kunnskap fra bøker og ...