Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Monica
dc.contributor.authorHuuse, Kristiane
dc.contributor.authorSandmoen, Maren
dc.date.accessioned2016-11-17T12:10:57Z
dc.date.available2016-11-17T12:10:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421566
dc.descriptionVidereutdanning rehabilitering, 2015nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Rehabilitering i hjemmet har den siste tiden fått økt oppmerksomhet. For å imøtekomme det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, har ulike former for rehabilitering blitt etablert. Vi ønsker å se på rehabiliteringsformen hverdagsrehabilitering som kom som en ny form innen rehabilitering i Norge i 2011/2012. Denne formen for rehabilitering er satsningsområder i kommunene vi jobber i. Det er viktig for oss å ha kunnskap innen området for å kunne yte best mulig bistand i praksisfeltet. Problemstilling ”Hvilke suksesskriterier skal til for at en bruker lykkes med hverdagsrehabilitering?” Metode Fordypningsoppgaven er en litteraturstudie, og metoden er kvalitativ. Vi har tatt utgangspunktet i sentrale føringer, litteratur som omhandler hverdagsrehabilitering og forskning. Ved gjennomlesning av rapporter og forskning har vi hatt fokus på suksesskriterier innen hverdagsrehabilitering, med brukerfokus. Resultater Dette er de ni suksesskriteriene vi har valgt å ha fokus på i oppgaven: Hjemmet som oppfølgingsarena, tverrfaglig innsats hjemme hos bruker, kartlegging, målsetting, evaluering, holdningsendring – fra passiv til aktiv bruker, aktivitet, motivasjon og mestringsarbeid. Konklusjon Disse ni suksesskriteriene er kriterier vi mener kan brukes i videre arbeid med hverdagsrehabilitering. Det er viktig at hverdagsrehabilitering foregår i brukers hjem, hvor bruker skal være mest mulig selvstendig i daglige gjøremål. Det er i hjemmet de reelle utfordringene finnes og utfordringene viser seg best. Det må være en tverrfaglig innsats, grundig kartlegging som gir bruker muligheten til å sette egne mål. Evaluering og holdningsendringer er viktig underveis i prosessen. Aktivitet, motivasjon og mestringsarbeid ligger til grunn i hele hverdagsrehabiliteringsprosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecthverdagsrehabiliteringnob
dc.subjectbrukerfokus
dc.subject.meshrehabiliteringnob
dc.subject.meshRehabilitationeng
dc.titleKaptein på egen skute - hele livetnb_NO
dc.title.alternativeCaptain on your own ship - your entire lifenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel