• To karrierer i ung alder 

   Slåtto, Anette Vaage (Master thesis, 2018)
   Jeg har gjennomført et kvalitativt forskningsprosjekt hvor jeg undersøkte hvordan fem toppidrettsungdom kombinerer en idretts- og skolekarriere. Hvilke ferdigheter utvikler de for å mestre to karrierer i ung alder, og ...
  • Unge voksne i overgang mot arbeid 

   Johansson, Sissel Holstad (Master thesis, 2019)
   I dagens samfunn er det en uttrykt bekymring for ungdom og unge voksne som står utenfor utdanning og arbeidsmarked. Vi snakker om å «falle utenfor» eller å «bli marginalisert», ikke komme inn på det etablerte arbeidsmarkedet ...
  • Utdanningsvalg i spennet mellom det kollektivistiske og det individualistiske : Hvordan påvirker foreldre sine døtre? 

   Storholt, Toril (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven har undersøkt hvordan minoritetsjenter fra Kosovo-Albania, Pakistan, Somalia og Tyrkia, blir påvirket i sine utdanningsvalg av familie og sosialt nettverk. Problemstillingen er; hvordan påvirker foreldre ...
  • Vad får jag för jobb? Kvalitativ studie om universitetsstudenters lärande av karriärkompetenser 

   Nesset, Nina Beate (Master thesis, 2020)
   Dagens arbetsliv kännetecknas av ständiga förändringar bland annat på grund av digitalisering och globalisering. Detta påverkar både organiseringen av arbete och individers möjligheter i karriären. På policynivån inom EU, ...
  • Verdier som grunnlag for karriereveiledning 

   Sandlie, Lars (Master thesis, 2018)
   Denne kvalitative dokumentanalysen tar sikte på å undersøke hvilke verdimessige spenninger i synet på karriereveiledning som kommer til uttrykk i NOU 2016:7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. ...
  • Yrkesutdanning : ikke for hvem som helst 

   Gunnufsen, Mirjam Harr (Master thesis, 2018)
   Retten til videregående opplæring er en grunnmur i det norske utdanningssystemet. Da den ble innført med Reform-94 var det for å gi alle som fullfører grunnskolen et tilbud om opplæring som gir studiekompetanse og/eller ...