• Foreldre-erfaringer etter COS-P (Circle of Security – Parenting) 

      Alstergren, Hanne Kristin (Master thesis, 2017)
      Helsestasjonstjenesten har som oppgave å fremme barns fysisk, psykisk og sosial utvikling, og skal være et lett tilgjengelig gratis lavterskeltilbud. Ny nasjonal faglig retningslinje (Helsedirektoratet, 2017) vektlegger ...