• Corporatism revisited 

      Knutsen, Paul (Forskningsrapport;94, Research report, 2002)
      I september 1994 vedtok EU et direktiv om Europeiske Samarbeidsutvalg (ESU). Formålet med denne artikkelen er 1) å analysere direktivet i forhold til maktposisjonen for kapital og arbeid på europeisk nivå, og 2) å analysere ...