• Utvikling av læringsmiljø med fokus på relasjonsbygging 

      Røthe, Randi Hojem; Risløw, Tove (Forskningsrapport;171, Research report, 2017)
      Tidligere forskning viser at godt læringsmiljø er en forutsetning for god læring. En beskrivelse av et godt læringsmiljø kan omfatte studentenes deltagelse i et sosialt og faglig felleskap, deres relasjoner til medelever ...