Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLindgren, Vetle S.
dc.date.accessioned2017-06-23T07:33:28Z
dc.date.available2017-06-23T07:33:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446747
dc.description.abstractAskeskuddbeger (Hymenoscyphus fraxineus) truer den europeiske askens (Fraxinus excelsior) overlevelse over store deler av Europa. Soppen infiserer vanligvis trekrona, men i Belgia, Frankrike og Tsjekkia har man sett at soppen også kan infisere rothalsen på treet. Sommeren 2016 undersøkte jeg asketrær i områder rundt Oslofjorden. Målet med undersøkelsen var å påvise at det finnes rothalsinfeksjoner forårsaket av askeskuddbeger også i Norge. Videre ville jeg prøve å beskrive noe av rothalsinfeksjonenes påvirkning på asketrærne. 134 asketrær ble undersøkt. Jeg fant nekroser forårsaket av askeskuddbeger i rothalsen hos 71 trær visuelt, ved hjelp av et tilvekstbor. I tillegg påviste jeg askeskuddbeger i rothalsen på 3 av disse trærne ved hjelp av DNA-analyse. Fem trær hadde rothalsinfeksjon uten å være infisert i trekrona, noe som tyder på at askeskuddbeger i rothalsen ikke er en sekundær infeksjon. Jeg fant en signifikant forskjell i kronetetthet mellom trær med og uten rothalsinfeksjon av askeskuddbeger. Trær uten rothalsinfeksjon hadde en kronetetthet på 76,7 %, mens trær med rothalsinfeksjon hadde en kronetetthet på 63,5 %. Videre påvise jeg skoghonningsopp og hagehonningsopp i rothalsen på asketrær ved hjelp av DNA-analyse. Disse var til stede i rothalsen sammen med askeskuddbeger i 45 % av tilfellene. Mine resultater viser også at andelen asketrær med rothalsinfeksjon av askeskuddbeger avtar jo større trærne blir. Dette studiet bekrefter for første gang at askeskuddbeger er til stede i rothalsen til asketrær i Norge. Asken går en usikker fremtid i møte, men som det har blitt vist i flere europeiske land, klarer noen asketrær seg bedre enn andre, også her til lands.nb_NO
dc.description.abstractAsh dieback is caused by Hymenoscyphus fraxineus, an invasive ascomycete threatening the survival of the European common ash (Fraxinus excelsior) in large parts of Europe. The fungus usually infects the crown of the tree, but in Belgium, France and Czechoslovakia it has been observed that it can also attack the root collar of the tree directly. In the summer of 2016 I investigated ash forests in areas around Oslofjorden, to see if root collar infections caused by H. fraxineus also occurs in Norway. 134 ash trees where investigated. Necrosis caused by H. fraxineus was found visually on 71 trees by using a long hollow drill for wood samples. I also found H. fraxineus in 3 of these trees by performing a DNA-test. Five trees where infected in the root collar without being infected in the crown, suggesting that the attack of H. fraxineus in the root collar is not a secondary infection. I found a significant difference in crown density among trees with and without root collar infection. Trees without root collar infection had a crown density of 76,7 %, while trees with infection in the root collar had a crown density of 63,5 %. Furthermore, I detected Armillaria borealis and Armillaria cepistipes in the root collar of ash trees by performing a DNA-test. I found that these were also present in the root collar together with H. fraxineus in 45 % of the cases. My results also indicate that the proportion of ash trees infected by H. fraxineus in the root collar declines as the trees gets bigger. This study confirms for the first time that H. fraxineus is present in the root collar of ash trees in Norway. The future of the ash tree does not look bright, but as has been shown in studies in other European countries, some trees are doing better than others in Norway as well.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleRothalsinfeksjoner av askeskuddbeger Hymenoscyphus fraxineus i asketrær Fraxinus excelsior i Norgenb_NO
dc.title.alternativeRoot collar infections caused by Hymenoscyphus fraxineus in ash trees Fraxinus excelsior in Norwaynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel