Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaarstad, Karine Tynæs
dc.date.accessioned2017-08-01T12:30:56Z
dc.date.available2017-08-01T12:30:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449631
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Har elevers opplevelser i kroppsøvingsfaget sammenheng med fysisk aktivitets deltakelse utenfor skolen?» Metode: Litteraturstudie Teori: Teorikapittelet vil gjøre rede for begreper som kan er relevant for å forstå elevenes opplevelser i kroppsøvingsfaget Resultater: En gjennomgang av fire fagfellevurderte artikler som omhandler elevers opplevelser i kroppsøving og fysisk aktivitet utenfor skolen. Diskusjon: Dette kapittelet vil diskutere artiklenes resultater i lys av teorien anvendt i oppgaven. Konklusjon: Dette kapittelet vil oppsummere og konkludere i lys av teori og fagfellevurderte artikler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.titleSammenheng mellom elevers opplevelser i kroppsøving og fysisk aktivitetsdeltakelse utenfor skolennb_NO
dc.title.alternativeRelationship between pupils' experiences in physical education and physical activity participation outside schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber41


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel